Дигитални час 2

Радови  у Зборнику

Друштвене науке и спорт :

Да сан постане јава

Сликарка зима, Рачунске приче, Празници, 2.разред

Тим: Гордана Јаневска, проф.разредне наставе
Снежана Ђурић, дефектолог
Томица Милосављевић, проф.информатике

Тајне српског језика

У царству језика, У царству слова, Азбука, 1. разред

Тим: Гордана Јаневска, проф.разредне наставе
Томица Милосављевић, проф.информатике

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/nagradePoGrupamaPredmeta/2.html

Природне науке

Дрво у служби човека

Од почетка на овамо, Дрво део природе, Инспирација кроз векове-Креативне радионице, 4.разред

Тим: Биљана Антић, проф.разредне наставе

Гордана Јаневска, проф.разредне наставе

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/nagradePoGrupamaPredmeta/3.html