1. ВЕЖБА

Овом вежбом се:

-препознају текстови који припадају основним жанровима писане комуникације (порука, обавештење, позивница, реклама …).

упућују ученици како да састављају  текстове који припадају основним жанровима писане  комуникације (порука, обавештење, позивница…).

1. ВЕЖБА

РЕШЕЊЕ