Сусрет са песницима

У оквиру дечије недеље данас су у ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ гостовали песници: Драган Драгићевић и Душан Живић. Њих је пратио вокални солиста Горан Петровић.

Део атмосфере са песницима погледајте на овом линку:

http://youtu.be/3x-LtDg2KSg

Ученици II/2 разреда су у холу школе поставили своје литерарне и ликовне радове, а од радова насталих на радионицама са библиотекаром школе направили су постер и украсили учионицу.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Екскурзија ученика

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА ОШ“ДИМИТРИЈЕ  ТОДОРОВИЋ  КАПЛАР“

                                                     У КЊАЖЕВЦУ- школске 20012/2013.године

РЕЛАЦИЈА: Књажевац-Медошевац-Ниш-Нишка Бања-Књажевац

ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ: 1.10.2012. година

МЕСТА И ОБЈЕКТИ ПОСЕТЕ:

Полазак испред школе : 08.00 сати

Путовање до Медошевца  (08.00h – 9.30h )

Медошевац: Обилазак Парка пријатељства  (9.30h – 10.30h)

Ниш: Луткарска представа „Заљубљене ципеле“ (11.00h – 12.00h)

Обилазак нишке тврђаве и центра града (12.00h – 13.00h)

Ручак у ресторану „Лион“ (13.00h – 14.00h)

Нишка Бања: обилазак и игре  (14.30h – 16.00h)

Повратак испред школе у 17.00h

Циљ и задаци екскурзије:

– развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и
повезивање тих појмова;

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности

– усвајање основних временских одредница – сналажење у времену и простору

– уочавање и опажање живе и неживе природе у непосредној околини

– развијање одговорног односа према окружењу,боравак на чистом ваздуху ради очувања
здравља

– развијање способности посматрања и уочавање богатства облика, боја, звукова и гласова
у природи  ( на ливади, у парку …)

– развијање луткарске културе ученика кроз гледање  луткарске представе

– подстицање расположења и ведрине

– развијање другарства и пријатељства

– развијање спретности и кондиције у природи

– стицање нових знања

– примена стечених знања на очигледним, природним објектима

– неговање лепоте и задовољства у дружењу

– подстицање на културно понашање у различитим животним ситуацијама (у посети,
шетњи, игри, у ресторану,  продавници…)

– развијање осећања припадања у групи, толеранције и сарадње

РЕАЛИЗАТОРИ ЕКСКУРЗИЈЕ:  Стручно веће другог разреда: 2/1 – Биљана Тасић,

2/2 – Гордана Јаневска,  2/3 – Јасмина Ђорђевић и  2/4 – Биљана Антић и Агеанција

„Пера – турс“ из Зајечара.

Фотографије са ексурзије:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=400141663386299&
set=a.400141620052970.94438.100001714065556&type=1&theater