Сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева

Драга децо,

Овде се налазе задаци за вежбање! Погледјте, решите и проверите своје знање пред контролну вежбу.

Сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева