Напредовање ученика у току године

У изради презентације коришћен је материјал:

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mpn.gov.rs%2Fuserfiles%2FZa%2520Ministra-28_2_.ppt&ei=F1wCUaqmN43AtAbD7oDYBg&usg=AFQjCNFIoaO_NX2je_9CkqSWPdt7f-0WpQ&bvm=bv.41524429,d.Yms

http://www.scribd.com/doc/22283761/Pra%C4%87enje-napredovanja-u%C4%8Denika

 

Табеле су урађене на основу:

ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Формулације које се могу користити за напредовање ученика:

Оквир за процену резултата учења

Формулације које се могу користити за владање ученика:

Критеријуми за оцењивање владања

Правилник, Оквир за процену резултата учења и Критеријуми за оцењивање владања налазе се на сајту за ученике ОШ „Херој Радмила Шишковић“

СРПСКИ ЈЕЗИК