Деца међу нарцисима

naj

Нa литерарни конкурс Деца међу нарцисима послали смо наше радове. Теме конкурса су биле: Живот је леп , Кад би мене питали, Хајде да се договоримо, Свет и ја и У твојим очима.

СЛОБОДАН СИМОНОВИЋ је освојио ДРУГУ награду.

ЧЕСТИТАМ!

Деца певају отаџбини

naj
III ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА
   ,,ДЕЦА ПЕВАЈУ ОТАЏБИНИ“

 

 

 

Ученици II/2 разреда  учествовали су и освојили дилпоме на Другом фестивалу дечјег ставралаштва “Деца певају отаџбини“ који је реализован у Основној школи “Милан Ђ. Милићевић“ у Београду за школску 2012/13. годину на тему:

Стани мало страшни свете,
па и ти си био дете!
(Стихови Благоја Рогача)

Радове приспеле на литерарни конкурс Фестивала прегледао је жири у следећем саставу:
– Добрица Ерић – песник
– Биљана Мудринић , наставник српског језика
– Бојана Петровић, наставник српског језика
– Гордана Пупић , наставница ликовне културе
– Слађана Живковић , наставница ликовне културе
– Сузана Спасојевић , учитељица
-Славица Шушњаревић, вероучитељ 

Одлуком жирија награђени су ученици:

      КАТАРИНА ГОЈКОВИЋ – ПРВО МЕСТО

      ЛУКА ДРАГИЋЕВИЋ – ДРУГО МЕСТО

      ИВА ТОДОРОВИЋ – ТРЕЋЕ  МЕСТО

 ЧЕСТИТАМ!

 

Kако се постаје победник – штедња воде

Овде и на сајту Креативне школе можете погледати и преузети победнички рад овогодишњег  престижног конкурса „Креативна школа 2012/2013“.

http://www.kreativnaskola.rs/://

Ово није крај, ми, настављамо са активностима!

Креативна школа – 1. место

najНа наградни конкурс „Креативна школа 2012/2013.“ пристигло је 322 рада. Централна комисија у саставу: председник комисије проф. др Радивоје Митровић- државни секретар Министарство просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Гојко Калајџић-Математички факултет, Београд, Јелена Криш Пригер-саветник, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Катарина Милановић-Microsoft, Мирослав Стаменковић- координатор Школских управа, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Михајло Ђурђевић-Грађевински факултет, Београд, Добривој Мартоноши-директор Центра за стручно усавршавање, Кикинда, др Милка Андрић-саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Софија Николајевић-педагог, Мирјана Илић-секретар Савеза учитеља Републике Србије, Снежана Марковић-наставник, Шеста београдска гимназија, мр Јадранка Милошевић-ЗУОВ, Мирјана Богдановић-ЗУОВ, Звездана Ђурић-ЗУОВ и Вера Ђорђевић-ЗУОВ, разматрала је радове које су радне групе предложиле за награду.

У „Базу знања“ увршћено је 184 рада, од којих су 34 рада предложена за награде. Централна комисија је на састанцима који су одржани 23.4.2013. и 21.5.2013. године и на основу критеријума објављених у конкурсу, одабрала радове којима се додељују награде по категоријама:

 Основна школа

Прва категорија (I-IV разред)

Прва награда

Како се постаје победник – штедња воде (Чувари природе)

 • Гордана Јаневска, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар”, Књажевац

 • Биљана Симоновић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар”, Књажевац

 • Снежана Ђурић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар”, Књажевац

Део атмосфере са јавног часа Како се постаје победник – штедња воде.

Презентацију погледаћете када буде објављена на сајту Креативне школе.

Овом приликом захваљуем се одељењу II/2 и свим осталим учесницима у реализацији овог пројекта. Да није било њих, ми, не бисмо постали победници.

Како је постала корњача

Како је постала корњача, ромска прича

Фимована прича (бајка)

– Филм је настао као продукт сарадње учитељице и координаторке и жеље да деци час буде што динамичнији и занимљивији, а утисак трајно забележен и доступан за нека каснија понављања…

ЦИЉ АКТИВНОСТИ:

„Језик је нешто бескрајно веће од граматике ( и филологије)…“

Језик је нешто бескрајно веће од граматике и филологије

Речи мењају своје значење из века у век

А старе идеје се претварају у нове,

Често задржавајући стару спољашност..

( лингвистика)

ОПШТИ ЦИЉ

Упознавање ученика са новим текстовима и књижевним родовима; Повезивање претходних знања са новим; Упознавање са ромским језиком и писмом;  Развијање и неговање стваралачке маште ученика кроз практичне задатке; Увежбавање и усавршавање рукописа; Развијање културе усменог и писменог изражавања: Упознавање, коришћење и примена нових технологија у раду ученика (рачунар: видео – бим презентација, интернет, блог, PowerPoint..

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

–          Оспособљавање  ученика за разумевање, доживљај и тумачење књижевног текста (бајке као књижевне врсте)  ; Рад на осамостаљивању ученика у анализи текста; Истицање и размишљање о људским вредностима; Уочавање културних и језичких разлика, уз неговање осећаја припадности једној етничкој и културолошкој заједници и поштовања других; Формирање ставова према различитим језицима, културама и народима;  Неговање толеранције и поштовање различитости; Развијање аудио-визуелне и тактилне перцепције; Постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела ( осећања, догађаји, радње, поруке, језичко- стилске карактеристике);Развијање креативног , стваралачког и естетског осећања; Подстицање у емоционалном испољавању виђеног и доживљеног;  Неговање позитивне климе у одељењу и кооперативног начина  рада; Подстицање на иницијативност и истраживање у раду;  Стална мотивисаност, већа самосталност и ангажованост ученика у раду; Развијање критичког односа према свету, као и  самокритичности у односу на своје поступке и однос према   раду;   Јачање веза са широм друштвеном средином у локалној  заједници.

РЕЗУЛТАТ

Настава је иновирана, занимљива, подстицајна, рад тимски, па је постигнут  висок степен активности и ангажованости  ученика; Стечена знања су функционалана и примењива; Атмосфера у одељењу је побошана, као и кооперативност, толерантност и оспособљеност у препознавању и прихватању других култура, језика и народа;

Самосталност у препознавању књижевних врста и родова, ликова и порука, као и добра усвојеност датих садржаја. Промена ставова у односу на разлике међу ученицима, њиховим постигнућима и понашању. Јачање ромског идентитета.

ГЛАВНИ КОРАЦИ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ:

 • У припреми часова:
 •  Контакт и договор о раду са координаторком локалне ромске заједнице
 •  Претраживање интернета – више информација о језику и писму рома
 • I час:
 •  Ромска координаторка показује слова ромске абецеде и изговара их
 •  Деца понављају изговор гласова – уз помоћ координаторке
 •  Изговор и значење једноставних речи ромским језиком  ( координаторка, педагошки асистент и  учитељица)
 •  Илустрација : креативно осликавање слова ромске абецеде
 •  Утисци
 • II час:
 •  Прављење паноа од илустрованих слова
 •  Упознавање са текстом бајке: Читање бајке „Како је постала корњача“, а преводи на ромском – координаторка
 •  Уочавају разлике, износе утиске ( Како се осећају када слушају…)
 •  Анализа бајке: садржај, ликови, порука
 •  Индивидуална илустарција бајке
 •  Слушање ромске химне: „Ђелем, ђелем“ , кроз игру и покрет
 •  Утисци

Уместо закључка:

РОМСКИ ЈЕЗИК

Ако желиш очувати себе као Рома,

Немој просити по друмовима,

Учи сам, а и друга поколења,

Ромским језиком да говоре,

Ромски језик да сачувају.

И. Османи

Фотографије ( сликани делови часова, ситуације, личне фотографије ромског ученика…)

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Имамо план

Шта мисле ученици другог разреда о штедњи?

Пројекат: Финансијско образовање – „Штедим, више вредим“

Пројекат је започет од почетка школске 2012/13.године под другачијим називом,  назив „Штедим, више вредим“ добио је после семинара „Одговорно живљење“.

ОПШТИ ЦИЉ

Упознавање ученика са новим стиловима живота – „Одговорно живљење и финансијско обарзовање“ , у сврху јачања слике о себи, развијања одговорности, доношења правих и правилних одлука у животу, планирање будућности , кроз јачање имунитета, емоционалне и финансијске писмености;

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

– Оспособљавање  ученика за разумевање, доживљај и тумачење   идеје одговорног живљења – учити децу да живе одговорно  задовољавајући своје потребе, које не угоржавају задовољавање туђих потреба;

– Ја поруке – као позитиван утицај на промену неочекиваних облика понашања

– Оспособљавање ученика да уоче везу између наших мисли и емоција и како маше мисли утичу на наш емоционални живот

– Доношење одлуке – преузимање одговорности;

– Морамо имати визију – шта желимо у животу

– Јачање самодисциплине

– Оспосбити ученике да разумеју да је задовољавање физиолошких потреба неопходно, али да је креативно испољавање – неопходна надградња ;

– Научити децу да испољавају своје емоције

– Оспособити их да самопроценом утврде да ли су срећни, и уколико нису, да је потебно нешто мењати увођењем нових навика;

– Донео сам одлуку да штедим;

– Када штедим, сигуран сам,

– Препознавање приоритета и прављење финансијског плана

КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

Знам шта значи одговорно живљење, спреман сам да променим лоше навике и понашање… Развио сам позитивну слику о себи, верујем у себе, стекао сам сигурност, одговоран сам, а то значи имам будућност, уштедео сам новац за задовољавање својих потреба…

ДОПРИНОС  РАДА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

– Упознавање са пројектом „Одговорно живљење“

– Прављење календара активности по месецима

– Штедим новац за…

– Штедим: новац, струју, воду.. одговорно живим

– Одговорно праћење реализације планираних активности – самокритичност

– Снимање филма као сублимација свих раније планираних и реализованих активности одговорног живљења и штедње…

– Нећу престати да се финансијски образујем, нећу престати да штедим…желим да имам сигурну будућност..

– Маркетинг: желим да поделим своја искуства и знања са другима, зато све објављујем у локалним медијима, на сајту школе, огласној табли, на блогу, на едукативној страници ФБ

РЕЗУЛТАТ

Активности су доприносиле сталном подстицају креативности код ученика, развоју истраживачког духа, толеранцији, одличним сарадничким, кооперативним и интерактивним односима међу ученицима, без обзира на разлике , као и са осталим актерима О-В рада.

ГЛАВНИ КОРАЦИ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ

 • Планиране активности: Школски развојни план и Годишњи план и програм школе
 • Упознавање ученика са циљевима и задацима наших планираних активности
 • Мотивисаност ученика за учешће у различитим облицима, манифестацијама, акцијама у локалној средини
 • Штедња на свим нивоима као вид залога за будућност
 • Радионице
 • Оплемењивање учионичког простора и ходника и дворишта
 • Приређивање изложби дечијих радова
 • Учешћа на конкурсима
 • Организовање различитих приредби

Реализоване  активности о штедњи налази се на овом блогу,  групи  УЧИТЕЉИЦА ГОЦА – ОДЕЉЕЊЕ ДРУГО  и страници ЕНИГМА 2004.

Коњ и магаре, народна басна

Басне су кратке поучне приче или песме у којима се говори о животињама и биљкама, али се причање односи на људе. Особине људи  пренете су на животиње, па је лисица оличење лукавости и препредености, магарац глупости, свиња неразумности, вук безобзирности и крволочности, пас искрености и верности, зец плашљивости, медвед трапавости, јагње слабости и незаштићености, ован тврдоглавости, лав снажности, црв истрајности и упорности, мрав и пчела вредноће…

Свака басна има поуку.

Поред народних басана, постоје и уметничке. Чувени баснописци су: Езоп код Грка, Крилов код Руса, Лафонтен код Француза, Лесинг код Немаца, а код нас Доситеј Обрадовић.

Доситеј Обрадовић је превео басне са страних језика, а прикупљао је и наше народне и свакој је дао поуку – наравоученије, које је често дуже од саме басне.

Општи део припреме за час.

Коњ и магаре, народна басна

Кораци у планирању и реализацији. Филм је на овој страници.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Мој цвет је обавио мирисом читаву планету

najНародна библиотека „Његош“ у  Књажевцу је поводом  седамдесетогодишњице од објављивања романа „Мали принц“ Антоана де Сент Егзиперија  организовала  конкурс  за основце на тему „Мој цвет је  је мирисом обавио  читаву моју планету“. Ученици су у облику стрипа одговорили на дату тему.

Рад ученика Слободана Симоновића је заузео треће место, а радови ученице Јоване Кодић и Марије Милошевић су похваљени.

Честитам награђеном ученику , похваљеним ученицима и онима који су учествовали а нису награђени и похваљени.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.