Лисица и гавран, народна басна

Општи део припреме за час.

Лисица и гавран, народна басна

Кораци у планирању и реализацији.