Дан чистих планина

ДАНАС (26.9.2013.год.)  СУ УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР” ОБЕЛЕЖИЛИ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА.
Ученици су пешачили до излетишта Јевик негујући здраве стилове живота и на очигледним примерима примењивали научено о оријентацији и сналажењу у природи. Да настава буде занимљива и динамична помогао нам је господин Драган Беатовић из планинарског друштва “Бабин зуб”. Ништа није било тешко, са лакоћом смо решавали постављене задатке ( шта је оријентација; главне и споредне стране света; проналазили: пањ, маховину, смолу, гледали крошње дрвећа и на основу тога одређивали стране света; користили компас за оријентисање на карти и у природи; уочавали обележја пешачке стазе; мерили растојање кораком и метром… И , за крај планинарски поздрав.
Сазнали смо шта је за нас следеће године припремило ово Друштво. Једва чекамо школицу планинарења како би се практично упознали са основама пешачења, планинарења и понашања у природи.

Слике са наставе у природи.1378505_555491211184676_194525964_n

Заједно и одговорно за бољу будућност – радионица

Пројекат ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ  има за циљ подстицање просветних радника и родитеља на покретање акција које код деце развијају осећај одговорности за своје понашање, за окружење у којем живе и за рационално коришћење  и штедњу свих расположивих ресурса.

Дана, 23. 9.2013.године у ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ Одржана је радионица са ученицима и родитељима на тему: „Заједно и одговорно за бољу будућност“

Гости на часу су биле: Вилдана Минчић и Биљана Ристић, представници конпаније Дунав осигурања из Књажевца.

Слике са радионице1236367_554688107931653_1620558337_n

Пешачка тура, Јевик – Бараница

Планинарско друштво “Бабин зуб“ je у суботу –  21.септембра 2013. године извело ЕКО акцију у оквиру обележавања Међународног дана чистих планина под називом “Уредимо наша излетишта Јевик и Бараницу “. Очишћен је Јевик и Бараница од чврстог отпада. Поправљена маркација на стази здравља Јевик, укопане дрвене полубалванске клупе на Јевику које је “неко“ извадио. Трасирана је пешачка стаза од Јевика до Баранице и том новотрасираном стазом су први прошли учесници ЕКО акције Уредимо наша излетишта Јевик и Бараницу. У акцији су учествовали чланови планинарског друштва Бабин зуб, чланови покрета горана из Књажевца и треће два разреди из ОШ Дубрава, Вук Караџић и Димитрије Тодоровић Каплар са својим учитељицама.
Клинци планинци су имали прилику да поред чишћња излетишта Јевик и Бараница прошетају стазом здравља, учествују у трасирању дела пешачке стазе Јевик – Бараница. Показали су велико интересовање за активности у природи и жељу за дружењем. Резилтат рада је био пун контејнер смећа на Бараници и делимично пун контејнер на Јевику. По завршетку планираних активности клинци планинци, задовољни и уморни добили су заслужено освежење и организовано су враћени у Књажевац аутобусом.
Хвала ЈКП Стандард што је  поставио празне контејнере на Јевику и Бараници да пуне џакове смећа не носимо далеко. Клинци планинци су  поручили “није нам тешко да чистимо и одржавамо нешто што знамо да је за нас и да је лепо“.

На растанку  договорили смо ново дружење у октобру . Обилазак Стогазовца и упознавање са природним феноменом – клисуром у близини Књажевца. Биће нам лепо и феноменално јер ћемо неговати здраве стилове живота.

Пешачка тура, Јевик – Бараница    1186695_553521048048359_871052350_n

План и програм екскурзије за трећи разред

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ – Књажевац

Oбразовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије  Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Циљ екскурзије:

Јесте да се допринесе остваривању сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета; да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Задаци екскурзије су:

–  продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења,

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама,

 неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,

 уважавање плурализма вредности и родне равноправности,

–  неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,

 подстицање поштовања људских и грађанских права и слобода,

 развој и практиковање здравих стилова живота,

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,

 оснаживање ученика у професионалном развоју,

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,

 проучавање објеката и феномена у природи,

–  уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,

–  упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,

 развијање способности оријентације у простору

-Посматрање и упознавање са планинским појасом Тимочке Крајине и споменицима културе.Обилазак Лепенског вира

-Обилазак Кладова упознавање са типом насеља, тамошњом архитектуром и културом становништва:

Панорамско разгледање Ђердапске клисуре

Обилазак  ХЕ Ђердап 1

Панорамско разгледање ХЕ Ђердап II

-Посматрање и упознавање са равничарским  пределом Тимочке Крајине.

– Обилазак Неготина и упознавање са типом насеља, тамошњом архитектуром и културом становништва:

Oбилазак старе цркве и споменика Хајдук Вељка

Посета Музеја

Посета и обилазак Мокрањчеве куће

Путовање до Зајачара са уочавањем природних лепота краја.

  Обилазак Попове Плаже

Планирани број ученика На екскурзију ће ићи најмање 60 % ученика четвртог разреда.
Носиоци предвиђених садржаја и активности Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи трећег разреда Биљана Тасић, Гордана Јаневска, Јасмина Ђорђевић и Биљана Антић
Трајање екскурзије Екскурзија је једнодневна.
Путни правац Књажевац – Зајечар – Рготина – Доњи Милановац – Лепенски вир – Доњи Милановац  – Кладово  –  Неготин – Зајечар – Књажевац
Техничка организација За техничку организацију екскурзије задужена је агенција  „Пера- турс” из Зајечара, тел. 423-959, маил: peraturs@nadlanu.com
Начин финансирања Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Danube Art Master 2013

Visit of the National Danube Art Master Winners

Budapest, 8 – 11 October 2013

 

1. place – PURE DROPS (tributaries), save for the Danube FISH – composition
by Jovana Kodić and Martina Stanojević, Primary school „Dimitrije Todorović Kaplar“, Knjaževac

Explanation: Every day more and more polluted water leads to the extinction of fish. Our mission is to engage ourselves in all actions related to water conservation, and the entire planet.
The Danube basin is displayed and marked in the river Trgoviški Timok (blue bars symbolize the basin), the stones are placed on mats which mark states (14). The made small fish swim and large carp and sturgeon fish symbolize everything and give the message that we should pay more attention to rivers and keep them clean. Large drop monitors everything and it is named after the river Danube and droplets float in the river. There is also a fountain of leaking drinking water. There is a bird’s nest at the top of the fountain. We have a mill that symbolizes our ancient times and still floating raft on the Danube. The Danube Mermaid Jovana takes care of the river. All this is recorded by Martina under the watchful eye of mentor Gordana Janevska. There are so many of us and the planet EARTH is only one,  together we can keep it safe.

IMG_3203 IMG_3427 IMG_3445 IMG_3459 IMG_3494 IMG_3718

Допунска настава

За ученике трећег разреда којима је потребна помоћ у савладавању програмских садржаја из Српског језика и Математике организована је допунска настава према Закону о основама система и усаглашена са новим Законом о основној школи (члан 32. став 4.)

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА, ТРЕЋИ РАЗРЕД

Отворена врата 2013/14.

Полазећи од важности међусобне сарадње и усклађености деловања породице и школе на развој детета/ученика, у оквиру Годишњег плана рада школе предвиђен је облик сарадње – Отворена врата.

Отворена врата су предвиђена за индивидуалне контакте родитеља са разредним старешинама и предметним наставницима у утврђеним терминима,

ТЕРМИН  ЗА  ДАНЕ  ОТВОРЕНИХ  ВРАТА  У  ОДЕЉЕЊУ  III/2  ЈЕ  ПОНЕДЕЉАК  ЗА  ВРЕМЕ  2. ЧАСА

 (I СМЕНА: 8,50h – 9,35 h И II СМЕНА: 14,20 h – 15,05 h )

Picture1