Отворена врата 2013/14.

Полазећи од важности међусобне сарадње и усклађености деловања породице и школе на развој детета/ученика, у оквиру Годишњег плана рада школе предвиђен је облик сарадње – Отворена врата.

Отворена врата су предвиђена за индивидуалне контакте родитеља са разредним старешинама и предметним наставницима у утврђеним терминима,

ТЕРМИН  ЗА  ДАНЕ  ОТВОРЕНИХ  ВРАТА  У  ОДЕЉЕЊУ  III/2  ЈЕ  ПОНЕДЕЉАК  ЗА  ВРЕМЕ  2. ЧАСА

 (I СМЕНА: 8,50h – 9,35 h И II СМЕНА: 14,20 h – 15,05 h )

Picture1