Допунска настава

За ученике трећег разреда којима је потребна помоћ у савладавању програмских садржаја из Српског језика и Математике организована је допунска настава према Закону о основама система и усаглашена са новим Законом о основној школи (члан 32. став 4.)

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА, ТРЕЋИ РАЗРЕД