Дан чистих планина

ДАНАС (26.9.2013.год.)  СУ УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР” ОБЕЛЕЖИЛИ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА.
Ученици су пешачили до излетишта Јевик негујући здраве стилове живота и на очигледним примерима примењивали научено о оријентацији и сналажењу у природи. Да настава буде занимљива и динамична помогао нам је господин Драган Беатовић из планинарског друштва “Бабин зуб”. Ништа није било тешко, са лакоћом смо решавали постављене задатке ( шта је оријентација; главне и споредне стране света; проналазили: пањ, маховину, смолу, гледали крошње дрвећа и на основу тога одређивали стране света; користили компас за оријентисање на карти и у природи; уочавали обележја пешачке стазе; мерили растојање кораком и метром… И , за крај планинарски поздрав.
Сазнали смо шта је за нас следеће године припремило ово Друштво. Једва чекамо школицу планинарења како би се практично упознали са основама пешачења, планинарења и понашања у природи.

Слике са наставе у природи.1378505_555491211184676_194525964_n

Заједно и одговорно за бољу будућност – радионица

Пројекат ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ  има за циљ подстицање просветних радника и родитеља на покретање акција које код деце развијају осећај одговорности за своје понашање, за окружење у којем живе и за рационално коришћење  и штедњу свих расположивих ресурса.

Дана, 23. 9.2013.године у ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ Одржана је радионица са ученицима и родитељима на тему: „Заједно и одговорно за бољу будућност“

Гости на часу су биле: Вилдана Минчић и Биљана Ристић, представници конпаније Дунав осигурања из Књажевца.

Слике са радионице1236367_554688107931653_1620558337_n

Пешачка тура, Јевик – Бараница

Планинарско друштво “Бабин зуб“ je у суботу –  21.септембра 2013. године извело ЕКО акцију у оквиру обележавања Међународног дана чистих планина под називом “Уредимо наша излетишта Јевик и Бараницу “. Очишћен је Јевик и Бараница од чврстог отпада. Поправљена маркација на стази здравља Јевик, укопане дрвене полубалванске клупе на Јевику које је “неко“ извадио. Трасирана је пешачка стаза од Јевика до Баранице и том новотрасираном стазом су први прошли учесници ЕКО акције Уредимо наша излетишта Јевик и Бараницу. У акцији су учествовали чланови планинарског друштва Бабин зуб, чланови покрета горана из Књажевца и треће два разреди из ОШ Дубрава, Вук Караџић и Димитрије Тодоровић Каплар са својим учитељицама.
Клинци планинци су имали прилику да поред чишћња излетишта Јевик и Бараница прошетају стазом здравља, учествују у трасирању дела пешачке стазе Јевик – Бараница. Показали су велико интересовање за активности у природи и жељу за дружењем. Резилтат рада је био пун контејнер смећа на Бараници и делимично пун контејнер на Јевику. По завршетку планираних активности клинци планинци, задовољни и уморни добили су заслужено освежење и организовано су враћени у Књажевац аутобусом.
Хвала ЈКП Стандард што је  поставио празне контејнере на Јевику и Бараници да пуне џакове смећа не носимо далеко. Клинци планинци су  поручили “није нам тешко да чистимо и одржавамо нешто што знамо да је за нас и да је лепо“.

На растанку  договорили смо ново дружење у октобру . Обилазак Стогазовца и упознавање са природним феноменом – клисуром у близини Књажевца. Биће нам лепо и феноменално јер ћемо неговати здраве стилове живота.

Пешачка тура, Јевик – Бараница    1186695_553521048048359_871052350_n

План и програм екскурзије за трећи разред

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ – Књажевац

Oбразовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије  Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Циљ екскурзије:

Јесте да се допринесе остваривању сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета; да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Задаци екскурзије су:

–  продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења,

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама,

 неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,

 уважавање плурализма вредности и родне равноправности,

–  неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,

 подстицање поштовања људских и грађанских права и слобода,

 развој и практиковање здравих стилова живота,

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,

 оснаживање ученика у професионалном развоју,

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,

 проучавање објеката и феномена у природи,

–  уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,

–  упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,

 развијање способности оријентације у простору

-Посматрање и упознавање са планинским појасом Тимочке Крајине и споменицима културе.Обилазак Лепенског вира

-Обилазак Кладова упознавање са типом насеља, тамошњом архитектуром и културом становништва:

Панорамско разгледање Ђердапске клисуре

Обилазак  ХЕ Ђердап 1

Панорамско разгледање ХЕ Ђердап II

-Посматрање и упознавање са равничарским  пределом Тимочке Крајине.

– Обилазак Неготина и упознавање са типом насеља, тамошњом архитектуром и културом становништва:

Oбилазак старе цркве и споменика Хајдук Вељка

Посета Музеја

Посета и обилазак Мокрањчеве куће

Путовање до Зајачара са уочавањем природних лепота краја.

  Обилазак Попове Плаже

Планирани број ученика На екскурзију ће ићи најмање 60 % ученика четвртог разреда.
Носиоци предвиђених садржаја и активности Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи трећег разреда Биљана Тасић, Гордана Јаневска, Јасмина Ђорђевић и Биљана Антић
Трајање екскурзије Екскурзија је једнодневна.
Путни правац Књажевац – Зајечар – Рготина – Доњи Милановац – Лепенски вир – Доњи Милановац  – Кладово  –  Неготин – Зајечар – Књажевац
Техничка организација За техничку организацију екскурзије задужена је агенција  „Пера- турс” из Зајечара, тел. 423-959, маил: peraturs@nadlanu.com
Начин финансирања Екскурзију финансирају родитељи ученика.