ГеМО само То Не – луткарска представа

naj

Потреба и жеља деце, у току природног развојног процеса, за игром, истраживањем, маштањем је стална, немерљива… Могло би се рећи да су те потребе деце највеће вредности детињства.Кроз игру и маштaње деца могу да промене стваран свет и прилагоде га својим потребама и жељама.

А дете најбоље открива, мења, ствара користећи лутке које или само прави или добија на поклон, мада и те лутке дете мења – облачи, чешља…( само се њему највише свиђа).

Дете се лутком поверава, са њом “разговара“ о свему и са њом трага за бољим светом. Зато “лутка“ мора да буде доступна сваком детету, у сваком времену и у свакој ситуацији. Ако реч anima на латинском значи душа, онда анимирати лутку значи “удахнути јој душу“, оживети је.

Као део васпитно-образовног процеса за сву децу, драмске и луткарске секције имају изванредно педагошко оправдање, психолошке утемељености у сазнајном процесу деце, емоционалном доживљавању,естетском и уметничком васпитању, развоју стваралачких способности. Оне дају могућност утицаја на све сегменте развоја деце и аспекте васпитно-образовног процеса. Деца, кроз драмску и луткарску уметност односно секције и сценске игре развијају своја интересовања, истраживачке способности, мишљење и закључивање, орјентацију у простору у односу на себе, друге и свет око себе, дубоку концентрацију, креативност и стваралачке способности, али изграђују и свој однос и ставове у односу на себе и свет око себе.

Деца млађег школског узраста успостављају сложеније везе и односе са другима, јављају се дубље пријатељске везе, теже за већом слободом и самосталношћу. Долази и до неочекиваних поступака у  тој тежњи за самосталношћу, али и пустоловинама. Зато се могу догодити испади у понашању. Деца могу створити слику да су занемарена, препуштена, јер им родитељи не поклањају довољно пажње.Могу се побунити против ауторитете, или, пак, могу да се повуку у интровертно понашање, недозвољавајући да им ико приђе. Лутка је могућност за “ решавање“ развојних проблема, кроз спонтану игру, контролисане игроказе са јасним порукама, уживљавањем у друге улоге… Али, она не треба и не сме да буде само терапеутско средство, већ је, пре и више од тога  добар “саговорник“ “пријатељ“ у игри,поверавању, истраживању, откривању света око себе. Зато је постојање драмске и луткарске секције, уз поштовање принципа самоопредељивања деце за слободним избором учествовања у истима, добар и важан предуслов правилног развоја личности детета.