Читалачки дневник у 2017. други разред

Читалићи креативци

Дневник има 3 дела:

1. ОБАВЕЗНИ ДЕО:

– најмање 3 дела у оквиру теме СТОПАМА ВЕЛИКАНА (књижевно-научне врсте: биографија, аутобиографија, путопис, мемоар)
– портрет, пејзаж, резиме/ приказ, кључне речи

2. ИЗБОРНИ ДЕО:
– најмање 3 дела по сопственом избору уз обавезу да то не буду дела из редовног школског програма

3. ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК:
– рад на тему Заборављени/-а великан/-ка мога краја;
– рад у форми састава, есеја или реферата се предаје у писаној форми као саставни део дневника, али и у електронској форми (на диску заједничком за целу школу – који се предаје у такмичарској категорији Гласници); ел. форма не мора да буде само документ у Ворду, или ППТ презентација, већ може да буде у било ком бесплатном алату за који се аутор одлучи; предлог за избор одговарајуће ел.форме на сајту: http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/

– од најбољих радова, биће направљен Зборик радова Стопама (не) заборављених великана.
ВАЖНО: Под великаном се не подразумева само особа мушког рода!!!

Читалачки дневник 2. разред

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (нпр. сликовнице о Змају, Пупину, Тесли, Вуку, Његошу и сл)
– наслов дела, име аутора дела
– 3 до 5 кључних речи везаних за лик великана
– илустрација

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма, прича, бајка, мали романи)
– наслов дела и име писца (1СЈ.1.2.4);
– издвој имена ликова из текста и наведи њихове особине (1СЈ.1.2.8)
– наинтересантији опис лика (цитат)
– издвој непознате речи и објасни их (1СЈ.1.2.8)
– илуструј дело (1СЈ.2.2.10)

Обавезни задатак:
– састав: Заборављени/-а великан/-ка мога краја

* правопис и др. критеријуми за вредновање дневника:
– пише писаним словима ћирилице (1СЈ.1.3.1)
– пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре (1СЈ.1.3.5)
– коришћење великог слова (1СЈ.1.3.3, 1СЈ.1.3.4)