Како је постала корњача

Како је постала корњача, ромска прича

Фимована прича (бајка)

– Филм је настао као продукт сарадње учитељице и координаторке и жеље да деци час буде што динамичнији и занимљивији, а утисак трајно забележен и доступан за нека каснија понављања…

ЦИЉ АКТИВНОСТИ:

„Језик је нешто бескрајно веће од граматике ( и филологије)…“

Језик је нешто бескрајно веће од граматике и филологије

Речи мењају своје значење из века у век

А старе идеје се претварају у нове,

Често задржавајући стару спољашност..

( лингвистика)

ОПШТИ ЦИЉ

Упознавање ученика са новим текстовима и књижевним родовима; Повезивање претходних знања са новим; Упознавање са ромским језиком и писмом;  Развијање и неговање стваралачке маште ученика кроз практичне задатке; Увежбавање и усавршавање рукописа; Развијање културе усменог и писменог изражавања: Упознавање, коришћење и примена нових технологија у раду ученика (рачунар: видео – бим презентација, интернет, блог, PowerPoint..

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ

–          Оспособљавање  ученика за разумевање, доживљај и тумачење књижевног текста (бајке као књижевне врсте)  ; Рад на осамостаљивању ученика у анализи текста; Истицање и размишљање о људским вредностима; Уочавање културних и језичких разлика, уз неговање осећаја припадности једној етничкој и културолошкој заједници и поштовања других; Формирање ставова према различитим језицима, културама и народима;  Неговање толеранције и поштовање различитости; Развијање аудио-визуелне и тактилне перцепције; Постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела ( осећања, догађаји, радње, поруке, језичко- стилске карактеристике);Развијање креативног , стваралачког и естетског осећања; Подстицање у емоционалном испољавању виђеног и доживљеног;  Неговање позитивне климе у одељењу и кооперативног начина  рада; Подстицање на иницијативност и истраживање у раду;  Стална мотивисаност, већа самосталност и ангажованост ученика у раду; Развијање критичког односа према свету, као и  самокритичности у односу на своје поступке и однос према   раду;   Јачање веза са широм друштвеном средином у локалној  заједници.

РЕЗУЛТАТ

Настава је иновирана, занимљива, подстицајна, рад тимски, па је постигнут  висок степен активности и ангажованости  ученика; Стечена знања су функционалана и примењива; Атмосфера у одељењу је побошана, као и кооперативност, толерантност и оспособљеност у препознавању и прихватању других култура, језика и народа;

Самосталност у препознавању књижевних врста и родова, ликова и порука, као и добра усвојеност датих садржаја. Промена ставова у односу на разлике међу ученицима, њиховим постигнућима и понашању. Јачање ромског идентитета.

ГЛАВНИ КОРАЦИ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ:

 • У припреми часова:
 •  Контакт и договор о раду са координаторком локалне ромске заједнице
 •  Претраживање интернета – више информација о језику и писму рома
 • I час:
 •  Ромска координаторка показује слова ромске абецеде и изговара их
 •  Деца понављају изговор гласова – уз помоћ координаторке
 •  Изговор и значење једноставних речи ромским језиком  ( координаторка, педагошки асистент и  учитељица)
 •  Илустрација : креативно осликавање слова ромске абецеде
 •  Утисци
 • II час:
 •  Прављење паноа од илустрованих слова
 •  Упознавање са текстом бајке: Читање бајке „Како је постала корњача“, а преводи на ромском – координаторка
 •  Уочавају разлике, износе утиске ( Како се осећају када слушају…)
 •  Анализа бајке: садржај, ликови, порука
 •  Индивидуална илустарција бајке
 •  Слушање ромске химне: „Ђелем, ђелем“ , кроз игру и покрет
 •  Утисци

Уместо закључка:

РОМСКИ ЈЕЗИК

Ако желиш очувати себе као Рома,

Немој просити по друмовима,

Учи сам, а и друга поколења,

Ромским језиком да говоре,

Ромски језик да сачувају.

И. Османи

Фотографије ( сликани делови часова, ситуације, личне фотографије ромског ученика…)

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Коњ и магаре, народна басна

Басне су кратке поучне приче или песме у којима се говори о животињама и биљкама, али се причање односи на људе. Особине људи  пренете су на животиње, па је лисица оличење лукавости и препредености, магарац глупости, свиња неразумности, вук безобзирности и крволочности, пас искрености и верности, зец плашљивости, медвед трапавости, јагње слабости и незаштићености, ован тврдоглавости, лав снажности, црв истрајности и упорности, мрав и пчела вредноће…

Свака басна има поуку.

Поред народних басана, постоје и уметничке. Чувени баснописци су: Езоп код Грка, Крилов код Руса, Лафонтен код Француза, Лесинг код Немаца, а код нас Доситеј Обрадовић.

Доситеј Обрадовић је превео басне са страних језика, а прикупљао је и наше народне и свакој је дао поуку – наравоученије, које је често дуже од саме басне.

Општи део припреме за час.

Коњ и магаре, народна басна

Кораци у планирању и реализацији. Филм је на овој страници.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Честитка – упутство за писање

Ближи се Нова година. Напиши честитку за Нову годину некоме ко ће јој се обрадовати.

Пиши на полеђини новогодишње честитке.

На линијама напиши адресу онога коме честитку шаљеш. Она реба да садржи име и презиме, улицу и број, поштански број и назив места у коме живи.

Немој да заборавиш правило о писању великог слова!

На део без линија упиши поруку, честитај празник и пожели нешто што би онај коме честитку шаљеш сам желео да му се оствари.

Коме ћеш пожелети здравље и дуг живот?

Шта ћеш пожелети другу или другарици?

Коме лепу играчку?

cestit