Десетице прве стотине

Схватање десетице као нове декадне јединице; разумети број десет као једну десетицу; вишеструке десетице прве стотине – усвајање имена бројева; стотина као нова декадна јединица.

Десетице прве стотине