Помозимо једни другима

Драги моји пријатељи, драги децо, родитељи, није довољно да пратимо ситуацију. Данас и ових дана, ослушкујмо потребе других. Постељина, пешкири, храна, вода, средства за хигијену, лекови … све то некоме треба, и оно најважније – људска реч. Позовите пријатеље, познанике и рођаке из угрожених подручја и упутите им речи охрабрења.
После ових поплава биће потребна радна снага. Муљ и блато треба очистити. Будите спремни да помогнете (ово важи за пунолетне особе). Ово што се нама сада десило је најважнија лекција у животу.
Будите предусетљиви, солидарни, хумани…
Пошаљите СМС на 1003 и помозите угроженима.
ВАЖНО!!!
ДОНИРАЈТЕ ПАМЕТНО!
ГАРДЕРОБА: Приоритет су чист доњи веш и чарапе. (Дуксерице, мајице, тренерке, панталоне, кошуље…).
БЕБЕ: Не смеју да гладују, оне су наша будућност! ( Беби кашице, млеко у праху, пелене, хигијенски производи…)
ХРАНА: Не трошите новац на грицкалице! Оно што може да стоји. Конзервирано, у тетрапаку, флаширано, дуготрајно, са дужим роком употребе ( Вода, сок, супе, готова јела…)
ХИГИЈЕНА: Људи у колективним центрима немају могућности да се купају! (Влажне марамице, гел за суво прање руку, асепсол, тоалетни папир, пелене за одрасле, улошци…)

Сва средства за хигијену добродошла су у тренуцима елементарне непогоде, а ево шта би требало да садржи комплетан хигијенски пакет за породицу:

• детерџент за прање веша
• Шампон за прање косе
• тоалетни сапун
• тоалет папир – ролне (двослолни)
• паста за зубе
• четкица за зубе
• пена за бријање у лименци под притиском
• бријач за једнократну употребу
• хигијенски улошци
• течност за прање посуђа
Драги моји РАДОЗНАЛЦИ видимо се сутра у школи. Ово је мали подсетник.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

НОВО ОЦЕЊИВАЊЕ: Сви кечеви и једна двојка више не дају прелазну оцену!

Министарство просвете је изменило и прецизирало правилник о оцењивању ученика, то јест спорни  члан 14, чије је тумачење предвиђало да ђаку с неколико јединица и једном двојком може бити закључена прелазна оцена.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Напредовање ученика у току године

У изради презентације коришћен је материјал:

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mpn.gov.rs%2Fuserfiles%2FZa%2520Ministra-28_2_.ppt&ei=F1wCUaqmN43AtAbD7oDYBg&usg=AFQjCNFIoaO_NX2je_9CkqSWPdt7f-0WpQ&bvm=bv.41524429,d.Yms

http://www.scribd.com/doc/22283761/Pra%C4%87enje-napredovanja-u%C4%8Denika

 

Табеле су урађене на основу:

ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Формулације које се могу користити за напредовање ученика:

Оквир за процену резултата учења

Формулације које се могу користити за владање ученика:

Критеријуми за оцењивање владања

Правилник, Оквир за процену резултата учења и Критеријуми за оцењивање владања налазе се на сајту за ученике ОШ „Херој Радмила Шишковић“

СРПСКИ ЈЕЗИК

Приручник за наставнике

Приручник за наставнике      prirucnik

1. део  – УВОД

Уводни део садржи познавање ученика, стилови учења, мотивација личности и комуникацију.

2. део – АКТИВНА НАСТАВНА МЕТОДОЛОГИЈА

Садржи: Предусллове активне методологије : окружење, однос ученик наставник, пирамида учења, Блумова таксономија/класификација когнитивног подручја.

Наставне методе: карактеристике групног рада, мождана олуја – „Brainstoming“, активно слушање, интервију, упитник, анкету, посјетилац у разреду, центри учења, пројектни метод.

3. део – ОЦЕЊИВАЊЕ И ТЕХНИКЕ ОЦЕЊИВАЊА

Садржај: провера знања, оцењивање групног рада, портфолио, тест, тест практичних вештина, дневник рада, задатак, оцењивање пројектног задатка.

4. део – ПРИЛОЗИ

Добра припрема за час – успешан час

Погледајте и прочитајте нешто више о семинару који сам у октобру похађала преко интернета и успешно завршила. Овакав тип семинара пружа корисницима могућност да своје време за едукацију користе увек када им одговара у току сесије.

http://obrazovnokreativnicentar.com/obukeseminarikursevi/dobra-priprema-za-cas-uspesan-cas/

Са нестрпљењем чекам дружење у новембру!

Поздрав модераторима који су несебично одговарали на питања и решавали недоумице!

Проблематично дете у разреду

Дана, 03. 11. 2012. у ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ у Књажевцу одржан је семинар „Проблематично дете у разреду“ који се налази у програму стручног усавршавања запослених у образовању бр. 84 у каталогу програма за 2012/13. и 2013/14. годину. Аутори и водитељи програма били су Емил Влајић и Мирсада Топаловић.

Теме које су обрађене:

– Дефиниција, типови и препознавање проблематичног детета

– Психолошке карактеристике и поремећаји у школском узрасту

– Вештине комуникације са проблематичним дететом

– Решавање конкретних проблема кроз сарадњу са осталим институцијама

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Подстакнута семинаром, урадила сам презентацију!

Препоручујем свима овај семинар!

 

Документација коју запослени доставља приликом бодовања вишка запослених

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ БОДОВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Како је директор донео одлуку о покретању поступка бодовања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба запослени који се налазе на листи за бодовање потребно је да комисији за бодовање доставе следећу документацију:

1. Фотокопија радне књижице и положеног испита за лиценцу (код секретаре школе)
2. Доказ о резултатима постигнутим на такмичењима:
– Фотокопија дипломе ученика
– Извештај школе организатора
– Потписана изјава из евиденције педагошке службе Школе
3. -Доказ за доприносе у педагошком раду (само са Решењем Министарства просвете и науке РС)
-Објављени радови, издати уџбеници, акредитовани програми.
4. Потврда о примањима запосленог за три месеца која петходе месецу у којем се врши бодовање (обрачунска служба Школе)
О приходима осталих чланова домаћинства ПОТВРДЕ од надлежних органа (односи се на остале приходе у смислу примања брачног или ванбрачног друга, алиментације, породичне пензије, приватне делатности, катастарског прихода и др.), такође за три месеца која петходе месецу у којем се врши бодовање, а за незапослене чланове домаћинства достављју се потврде са евиденције Националне службе за запошљавање.
5. Лекарско уверење:
– Хронични и тешки болесници (лекар специјалиста секундарне или терцијалне медицине)
– Професионална болест (медицина рада)
– Инвалид (Инвалидска комисија)
6. Потврда о редовном школовању деце до 26 година, укључујући и предшколски узраст
– Издаје одговарајућа образовна установа.
7. Уверење – Изјава о кућној заједници – броју чланова домаћинства оверена од стране МЗ, Градске управе или суда.
8. Самохрани родитељ доставља одлуке, изјаве, уверњења или друге исправе издате од стране надлежних органа или институција којима потврђује својство самохраног родитеља.

Сва потребна документација предаје се комисији у затвореној коверти у року који одреди комисија, а који не може бити краћи од 5 радних дана од дана објављивања листе запослених које је потребно бодовати.

 

Престанак потребе за радом запослених

IV. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом
престала потреба, са пуним или непуним радним временом

Члан 33.

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, вреднују се у бодовима, и то:

1. РАД ОСТВАРЕН У РАДНОМ ОДНОСУ:

1) за сваку годину рада оствареног у радном односу – 1 бод,
2) за сваку годину рада оствареног у радном односу у установама образовања – 1 бод;

2. ОБРАЗОВАЊЕ:

1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – 20 бодова,
2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем – 15 бодова,
3) за специјалистичко образовање након средњег образовања – 13 бодова,
4) за средње образовање у трајању од 4 године – 12 бодова,
5) за средње образовање у трајању од 3 године – 10 бодова,
6) за основно образовање и оспособљеност за рад у трајању од једне или две године – 5 бодова;

3. ТАКМИЧЕЊА:

1) број бодова за општинско такмичење и смотру:
за освојено прво место – 2 бода,
за освојено друго место – 1,5 бод,
за освојено треће место – 1 бод;
2) број бодова за окружно, односно градско такмичење и смотру:
за освојено прво место – 4 бода,
за освојено друго место – 3 бода,
за освојено треће место – 2 бода;
3) број бодова за републичко такмичење и смотру:
за освојено прво место – 8 бодова,
за освојено друго место – 6 бодова,
за освојено треће место – 4 бода;
4) број бодова за међународно такмичење:
за освојено прво место – 15 бодова,
за освојено друго место – 12 бодова,
за освојено треће место – 10 бодова.
Вреднује се резултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри. Бодовање по оствареним резултатима на такмичењу и смотри врши се уколико у тој категорији запослени имају могућност учешћа у такмичењу. Приликом бодовања вреднују се резултати остварени у току рада оствареног у образовању;

4. ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОС У РАДУ:

1) рад на изради уџбеника који су одобрени решењем министра:
аутор 7 бодова,
сарадник на изради уџбеника – илустратор5 бодова,
рецензент4 бода;
2) објављен рад из струке у стручној домаћој или страној литератури  – 1 бод;

5. ИМОВНО СТАЊЕ:

1) ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – 0,5 бодова,
2) ако су укупна примања домаћинства по члану испод републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике – 1бод.
Код бодовања имовног стања, под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава;

6. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ НА ОСНОВУ НАЛАЗА НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, ОДНОСНО
НАДЛЕЖНОГ ФОНДА ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА:

1) инвалид друге категорије – 3 бода,
2) тешка болест запосленог на основу конзилијарног налаза лекара надлежне
здравствене установе – 3 бода,
3) запослени који болује од професионалне болести – 2 бода.
Бодовање по овом основу врши се само по једној од тачака која је најповољнији за запосленог;

7. БРОЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ОДНОСНО ДЕЦЕ НА РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ ДО 26 ГОДИНА СТАРОСТИ:

1) ако запослени има једно дете – 1 бод,
2) ако запослени има двоје деце – 3 бода,
3) ако запослени има троје и више деце – 5 бодова.