Отворена врата

 

naj

Полазећи од важности међусобне сарадње и усклађености деловања породице и школе на развој детета/ученика, у оквиру

Годишњег плана рада школе предвиђен је облик сарадње – Отворена врата.

Отворена врата су предвиђена за индивидуалне контакте родитеља са разредним старешинама и предметним наставницима у утврђеним терминима,

ТЕРМИН ЗА ДАНЕ ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ОДЕЉЕЊУ II/2 ЈЕ ПОНЕДЕЉАК ЗА ВРЕМЕ 4.ЧАСА

(I СМЕНА: 10,50 – 11,35 и II СМЕНА: 16,20 – 17,05)