Oбновите своју енергију!

Основна школа “Димитрије Тодоровић Каплар“ једна је од пет основних школа, које су награђене на конкурсу Француског института у Србији “Рука у тесту“, посвећеном обновљивим изворима енергије.

Школе које су добиле награду испуниле су:

– квалитет педагошког пројекта,
– оригиналност пројекта и употребљене технике,
– усклађеност пројекта са темом која се односи на обновљиве изворе енергије,
– учешћу ученика и школе у пројекту и
– број ученика који су били укључени у активност.

Захваљујемо  Француском институту и професору Јокићу што су препознали како су ученици из малог градића  своја знања имплементирали у овај пројекат. Њихова машта и креативност се види на сваком кораку.

Више о наградама на линку:

http://institutfrancais.rs/pdf/Lamap-resultatsSR.pdf

Наш рад прати и локална средина:

Награда француског института

Искре будућности

Циљ пројекта јесте упознавање и ширење идеје коришћења и примене обновљивих извора енергије, као природних ресурса Општине Књажевац кроз акције, активности и апеле ученика наше школе на заштити и очувању животне средине, кроз стицање и примену функционалних знања, експерименте, практичне радове и коришћење телекомуникацијских и информационих технологија (таблета, интерактивне табле, видео – бима) и амбијенталне наставе..
КОРАЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА: (кроз који вас водимо у пројекцији кратког филма којим су обухваћене све активности и учесници пројекта)

1. Почетак пројекта се везује за освајање прве награде на конкурсу Градске библиотеке : Мој град будућности.., за макету града од кашираног материјала (рециклирајућег) коју су израдили ученици 3/2 са својом учитељицом Горданом Јаневском. Тада су дошли на идеју да „свој град“ осветле и учине га градом светлости.
Може се рећи и да је овај пројекат наставак пројектне наставе: Како се постаје победник – штедња воде, са којим је освојено 1. место у категорији млађих разреда на конкурсу: Креативна школа 2013.
2. За реализацију овог пројекта, ученицима су биле потребне додатне информације и нова – примењива знања о обновљивим изворима енергије: Сунце, вода, ветар, термални  извори. (таблет, видео – бим презентација, интерактивна табла, умрежени рачунари – кроз интерактивну наставу и координацију учитељице)
3. На часовима ликовне културе ученици 3/2 одељења и ученици 5. и 6. разреда специјалних одељења наше школе осмишљавали су и правили: моделе ветрењача, моделе стаклене баште – од пластичних балона, моделе соларних панела – од алуминијумске фолије, турбина од кукурузовине, а струјно коло су склапали на часовима Природе и друштва.
4. Постављање практичних радова: турбина, ветрењача, соларних панела, стаклене баште у склопу макете града Књажевца и околине: Старе планине, са којих дувају ветрови и погодни су за покретање ветрењача, испод које извиру многи планински брзи и снажни потоци, на којима су „никле“ многе мини – електране, Бањице – изворишта термалне воде, која се користи за стакленике, купалиште и базене. Соларни панели су постављени у самом граду, а на периферији стаклена башта.
5. Излет до Равне ( село у околини Књажевца и седипште етно – парка и археолошког налазишта  Тимакум Минус) – оазе чистог ваздуха. Амбијентална настава и игра „Покренимо ветрењаче“ били су дадатни „ветар у леђа“ ученицима да и даље истражују, експериментишу, откривају, стварају, уче, примењују…
6. Присуство на часовима Техничког и информатичког образовања – област електроника,  на наставним јединицама : Склапање струјног кола и Електро мрежа у граду, у реализацији ученика 8. разреда.  . Часовима су присуствовали ученици 3/2 и ученици специјалних одељења 5. и 6. разреда, а часови су били комбинација теоријских предавања и практичних радова, у којима су старији ученици својим млађим другарима преносили своја теоријска и практична знања о производњи и примени електричне енергије.
Заједно су склопили неколико струјних кола и испробавали успешност урађеног довођењем струје из батерија у сијалице.
Затим су повезали или „увели електромрежу у свој град будућности“: повезали су изворе елек.струје и градске  сијалице и осветлили читав град.
7.  Макета је постављена у холу школе. Ученици су путем обавештења упознати са реализацијом пројекта и упућени да погледају макету гарада будућности, који има искоришћене све расположиве обновљиве изворе енергије, да сами истраже на интернету, интерактивним енциклопедијама, уџбеницима све о обновљивим изворима енергије и сами дају предлоге за побољшање искоришћености истих.
8. Разгледање је дало очекиване резултате – заинтересовало је многе ученике за обновљиве изворе енергије. Група ученика 7. разреда је, својом иницијативом пронашла нове информације на ову тему, дошла до интересантних података о самоуким конструкторима мини – електрана на Големој реци – притока Трговишког Тимока и своја новостечена знања, као надградњу раније стечених из ове области у 5. и 6. разреду, пренела заинтересованим ученицима првог и трећег разреда, које су затекли у моменту разгледања макете.
9. Последњи корак –  Деца шаљу јасну поруку и апел – одраслима да желе да они своју енергију усмере на искоришћавање и стављање у функцију свих расположивих обновљивих извора енергије како би: штедели енергију, повећали енергетску ефикасност, смањили загађења и неконтролисано трошење воде , електричне енергије .., а тиме заштитили и сачували животну средину за будућност.
ПРОЈЕКАТ ТРАЈЕ И ДАЉЕ: уличне акције и подела флајера, уређење школских дворишта, чишћење угрожених локација града од мини депонија…

Учешће ученика специјалних одељења у пројекту
Филм: “ Искре будућности“

У следећем прилогу налази се и део о Божидару Јовановићу који је градио мини електране на Старој планини.

Никола Тесла, Истине и тајне – 1.део